آخرین خبرها

M3 Rotary

M3 Rotary (assort)2017

این فایل ها با طراحی ویژه (داشتن انعطاف پذیری بالا و نوک سیف و قدرت برش کنترل شده) مناسب برای کانال های کرودار میباشد . بسته های آسورت  2017  M3  در سایزهای  21m – 25m – 31m  و در سکوانس زیر موجود می باشد . 2%*19  path file 8%*17  open …

بیشتر بخوانید »

(M3 Rotary (Assort

این فایل ها با طراحی ویژه (داشتن انعطاف پذیری بالا و نوک سیف و قدرت برش کنترل شده) مناسب برای کانال های کرودار میباشد . بسته های آسورت  2016  M3  در سایزهای  21m – 25m – 31m و سکوانس زیر موجود می باشد . 2%*19  path file 8%*30  open file …

بیشتر بخوانید »