آخرین خبرها

M3 – TP

M3-TP

فایلهایی بسیار عالی که پس از آماده سازی کانال با M3 pro gold برای enlargement بیشتر اپکس کانال ریشه دندان در مواردی که آماده سازی بیشتر اپیکال لازم است،به کار میروند. *در کانالهای کرو دار هم موثر می باشند. شامل 6 فایل با تقارب 2%*30 2%*35 2%*40 2%*45 2%*50 2%*60 …

بیشتر بخوانید »